LOGO

preuzmi-apk2.jpg

ZubotehnickiLAB 1

REZERVIRAJTE TERMIN

Stomatološka poliklinika Jurišić
Kneza Branimira 11 88000 Mostar 
tel.: 036 / 325 588 fax: 036 / 319 377
 
Ordinacija Smrčenjaci
tel.: 036 / 341 896
 
Ordinacija Rodoč
tel.: 036 / 351 606
 
Ordinacija ul. Ante Starčevića 32 E
tel.: 036 / 327 555

virtualnasetnjabtn

videogalerijabtn

Upute za preuzimanje mobilne aplikacije

AplikacijaWebArticle

Stomatološka poliklinika Jurišić je uspješno implementirala napredni poslovni stomatološki software koji centralizira i optimizira poslovanje ordinacija razmještenih na više lokacija, uspostavlja efikasniju evidenciju i praćenje elektronskog kartona pacijenata, procedura i financija.

IT sustav je zasnovan na modularnoj i skalabilnoj platformi u infrstrukturi oblaka - što omogućava pristup aplikaciji i podacima s bilo kojeg uređaja (PC, tablet, pametni telefon) u bilo koje vrijeme i sa različitih lokacija.

Aplikacija smanjuje papirologiju u poslovanju, štedi vrijeme, omogućava korisnicima mobilnost i brži rad, uz značajno povećanje efikasnosti.

Novu aplikaciju vrlo jednostavno preuzmite prateći upute za instalaciju.

KORAK 1. 

Potrebno je uključiti postavku "Nepoznati izvori" (mogućnost instaliranja aplikacija izvan Google Play-a). 

Prije preuzimanja naše mobilne aplikacije svoj mobilni telefon podesite tako da dopušta instalaciju aplikacija iz “nepoznatih izvora”. Opciju koja to omogućuje ćete pronaći u postavkama svojeg telefona pod

Postavke > Sigurnost > Nepoznati izvori

Ukoliko na mobilnom telefonu koristite menije na engleskom jeziku, opcija se nalazi pod

Settings > Security > Unknown Sources

Slijedeća slika prikazuje kako spomenuta postavka izgleda:

apk-nesiguran.jpg

Nakon što ste postavili kvačicu uz navedenu sigurnosnu opciju, svoj odabir morate potvrditi pritiskom na tipku OK, kako je prikazano na slijedećoj slici:

KORAK 2.

Kada ste napravili potrebno podešavanje, pritisnite na tipku ispod, koja će pokrenuti preuzimanje mobilne aplikacije.

preuzmi-apk.jpg

KORAK 3. 

Nakon odabira potrebno je potvrditi instalaciju pritiskom na “UREDU”. Na vrhu ekrana će se pojaviti strelica koja govori da je dohvat upravo u tijeku. Kada preuzimanje bude dovršeno, to će biti naznačeno u statusnom okviru.

apk3.jpg

KORAK 4.

Preuzimanje aplikacije je dovršeno, pokrenite njenu instalaciju. To radite tako da prstom taknete na prikazani statusni okvir.

Slijedeće što će na ekranu biti prikazano je dijalog u kojem morate potvrditi da zaista želite da aplikacija bude instalirana. Pritisnite na tipku Instaliraj.

Kada instalacija bude dovršena, na ekranu će biti prikazan novi dijalog. Za pokretanje aplikacije pritisnite na opciju Otvori.

sikfooter1 25png

LOGO

sikfooter2

GKM Logo 21 10 2015  

footerdemojurisic

sikfooter4

designer17